Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića

Wednesday, Sep 18th

Last updateSat, 19 Jan 2019 10pm

Drniški dekanat

Miljevci

Presveto Ime Isusovo

Župni ured Miljevci
22324 Drinovci

Tel: 022/ 882-055
mob: 098/ 361-918

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.zupa-miljevci.comRASPORED SVETIH MISA:

Nedjeljom i blagdanima:
Drinovci: dvorana Miljevačkog sabora 9.30 sati (zbog radova na crkvi); Širitovci 11.00 sati
Radnim danom:
Petkom u 18 sati u Širitovcima, ostali dani po dogovoru

POBOŽNOSTI:

Krunica: pola sata prije mise.
Klanjanje pred Presvetim: prva subota u mjesecu u Širitovcima u 18 sati.
Prvi petak: Širitovci u 18 sati.
Svibanjska pobožnost: svaku večer osim nedjelja krunica i sv. misa u 19 sati.
Listopadska pobožnost: svaku večer osim nedjelja krunica i sv. misa u 18 sati.
Molitva za duhovna zvanja: svaki petak prije večernje svete mise.


SAKRAMENTI:

Krštenje: svi oni koji žele krstiti svoje dijete u župi Miljevci neka se jave župniku bar petnaest dana ranije radi upisa i priprave roditelja.  Odrasli koji nisu primili sakramente kršćanske inicijacije (ili jedan od sakramenata): krštenje, pričest ili krizmu, neka se jave župniku radi priprave koja traje najmanje 6 mjeseci.
Krizma: Vjeronauk za pripravnike za sakrament krizme subotom u 11 sati.
Ispovijed: Svaki prvi petak u mjesecu prije večernje svete mise i prije nedjeljnih svetih misa kao i po dogovoru.
Vjenčanje: Zaručnici se trebaju javiti bar tri mjeseca prije predviđenog termina radi priprave za sakrament braka.
Bolesničko pomazanje: Potičemo sve bolesne i nemoćne da u dogovoru sa župnikom prime sakrament bolesničkog pomazanja.


VJERONAUK:

Vjeronauk za Prvu pričest: četvrtkom u 11 sati.
Vjeronauk za odrasle: srijedom u 19 sati – Biblijske večeri.
Vjeronauk za mlade: subotom u 18 sati.


ZAJEDNICE U ŽUPI:

Probe pjevanja za zbor odraslih – utorkom u 18 sati.
Probe pjevanja za zbor mladih – subotom u 17 sati.
Ministranti: Svaki četvrtak za vrijeme školske godine u 12 sati.
Caritas: Prvi petak u mjesecu nakon večernje svete mise.
Biblijske večeri: Svake srijede u 19 sati.


Područje sela Miljevaca u srednjem vijeku pripadalo je kninskoj bisku­piji. Vjerski život, čini se, odvijao se oko tvrđave Ključice (Ključ), grada hrvatskih velikaša Nelipića (XIV. st.) iznad rijeke Čikole. Na Krki se dizala druga utvrda Kamičak ispod koje su pronađeni ostaci crkve. Iz Kamička je bio kardinal Juraj Utješinović (1481-1551). Na mjestu Crkvina ima starih grobova i ostataka stare crkve, po predaji sv. Ilije. Padom pod tursku vlast na Miljevcima je, prema pisanju fra Petra Bačića, bilo imanje musli­manskog bega Miljevića ili Miljevca po kome je naselje kasnije dobilo novo ime. Nakon oslobođenja od turske vlasti, kraj je nastanjen, a duhovno su ga pastorizirali franjevci iz Visavca. Župa je pripadala skradinskoj biskupiji, a od g. 1830. šibenskoj.

Župa ima sedam sela:

Bogatići,
Brištane,
Kaočine,
Karalići,
Drinovci,
Ključ i
Širitovci.
Stare župne matice od g. 1692. do 1884. čuvaju se u arhivu franj. Samostana Visovac (knj. 116–118 ).


Župna crkva Presv. Imena Isusova bila je sagrađena početkom XVIII. stoljeća. Od stare crkve je sačuvana polukružna svoltana apsida i kamen nad sporednim vratima na kojemu je upisana godina 1759. što ju je dao uklesati tadašnji župnik fra Petar Petrović iz Vrlike (FR PP) sigurno u prigodi popravka i otvaranja tih vrata. Crkvu je g. 1850. oštetio grom te je obnov­ljena i nešto povišena. Jednako je i kasnije crkva bila više puta djelomično popravljana kao g. 1854, 1925, 1963, 1978, 1996, te konačno temeljito 2011. Na pročelju uz vrata su dva prozorčića a iznad je kamena nadstrešnica. Po sredini pročelja je 7-latična ruža. Na vrhu je kameni križ. Uz crkvu je g. 1878. sagrađen zvonik s tri zvona koja su bila oduzeta za I. svjetskog rata. Nakon rata 1924, nabavljena su tri nova zvona posvećena Imenu Isusovu, Imenu Marijinu i sv. Josipu (J. Cukrov).

Veliki mramorni oltar podignut je g. 1881. s Kristovim kipom - Imena Isusova (Tirol), nabavljen g. 1912. U lađi je mramorni oltar Gospe od milosti. U niši je kip sv. Ante i sv. Ivana Krstitelja. Na zidu visi stara slika Gospina koju je naslikao fra Alfonz Talaja. U crkvi ima srebreno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća, danas na velikom oltaru.

Oko crkve je groblje koje je opasano novoizrađenim kamenim zidom i nogostupom koji vodi od novoizgrađene mrtvačnice (2010) do crkve.

Filijalna crkva Sv. Petra i Pavla je u Širitovcima bila je sagrađena još u predtursko doba i služila je kao župna crkva. Početkom XVIII. st. je obnovljena. God. 1912-13. stara je crkva porušena i sagrađena nova kamena. Crkva je više puta popravljana kao g. 1958, 1970, 1975, 1978, 2011.

Na pročelju je zvonik na dva sprata. Crkva ima četvrtastu apsidu. U njoj su uz križ i kipovi sv. Petra i Pavla (Tirol) a u lađi su kipovi Srca Isusova i Bezgrešne, nabavljeni g. 1966. Novi oltar prema puku isklesao je Ante Ušljebrka (1970).

U župi se nalaze:

1. Ostaci kapele Sv. Nikole u Ključu

2. Kapelica na Krki na Stinicama prema Visovcu

3. Kapela na Roškom slapu

4. Kapela sv. Josipa među Gredama na Krki.

5. Kapela sv. Ane u Brištanima - Na predjelu Kolari­šta u Brištanima bila je kapelica Sv. Ane od koje se vide ostaci. U čast te stare kapele sv. Ane, 2009. izgrađena je nova kapela sv. Ane u kružnom toku na raskrsnici cesta između Širitovaca, Drinovaca, Brištana donjih i Visovca. Kapelu je izgradio Miljevački sabor.

6. Kapela Gospe Lurdske - U Karalićima je 2004. izgrađena kapela Gospe Lurdske koju je dao izgraditi g. Šime Vatavuk.

7. Kapela Gospe od Milosti - na cesti Drniš – Širitovci kod zaseoka Seperi izgrađena je kapela Gospe od Milosti zalaganjem mještana zaseoka Seperi.

U Širitovcima ima kamena podstava za križ kao i u Drinovcima i Brištanima tzv. počivaljke.

Župna kuća je sagrađena g. 1844, u Drinovcima. Stara župna kuća nalazila se u Širitovcima koja je nakon turskih osvajanja porušena i napuštena. Sadašnja župna kuća za vrijeme Domovinskog rata  bila je spaljena. Obnovljena je i useljena 1997. Pored župne kuće 2010. napravljena je Vjeronaučna dvorana za potrebe župnog pastorala.