Friday, Mar 24th

Last updateTue, 21 Mar 2017 8am

korizma poruka papa

27. Nabava usluge "Medijsko oglašavanje" - Ponavljanje nabave

24.03.2017. Izmjena obavijesti o nabavi

24.03.2017. - Prva izmjena dokumentacije

06.03.2017. Obavijest o nabavi.pdf

Dokumentacija

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 2. Zakona o javnoj nabavi i temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 330-01/10-02/01, Urbroj: 5030105-10-3 od 1. travnja 2010. godine (NN br. 40/10.) izjavljujemo da je ŠIBENSKA BISKUPIJA u sukobu interesa sa trgovačkim društvom:
MIHOVIL d.o.o., Velimira Škorpika bb , 22000 Šibenik, OIB: 59122695956