Tuesday, Mar 20th

Last updateMon, 19 Mar 2018 9am

08. Nabava usluge Maketarstvo i 3D modelarstvo

Odluka o odabiru ponuditelja

11.07.2017 - Odgovor na upit s novim obrascem

27.06.2017. - Obavijest o nabavi

Dokumentacija

 

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 2. Zakona o javnoj nabavi i temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 330-01/10-02/01, Urbroj: 5030105-10-3 od 1. travnja 2010. godine (NN br. 40/10.) izjavljujemo da je ŠIBENSKA BISKUPIJA u sukobu interesa sa trgovačkim društvom:
MIHOVIL d.o.o., Velimira Škorpika bb , 22000 Šibenik, OIB: 59122695956