Wednesday, Sep 20th

Last updateWed, 20 Sep 2017 11am

Arhiv

BISKUPIJSKI ARHIV ŠIBENIK


KONTAKT
Sjedište – adresa: Obala palih omladinaca 1, 22000 ŠIBENIK
Mobitel: 099-258-2820
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voditelj: don Oleg Petrović, mag. hist.

DOSTUPNOST I USLUGE
Biskupijski arhiv Šibenik otvoren je za stranke po dogovoru sa Voditeljem mobitelom. Gradivo se koristi u Čitaonici gdje ga treba naručiti dan prije korištenja. Arhiv ne radi subotom i nedjeljom, te državnim praznicima i crkvenim blagdanima. Korisnici u Čitaonici mogu snimati spise fotografskim aparatom, te koristiti osobno računalo.

ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE
1. HR – BAŠ – 1: Mletačka uprava u Dalmaciji 1409. – 1797.
2. HR – BAŠ – 1/1: Javno-pravni spisi – Šibenik; 1441. / 1601., kut. 1;0,1 d/m.
3. HR – BAŠ – 2: Druga austrijska uprava u Dalmaciji 1813. – 1918.
4. HR - BAŠ – 2/1: Biskupijsko školsko nadzorništvo Šibenik; 1839. – 1869.: knj. 1, kut. 21; 2,7 d/m.
D. ODGOJ I OBRAZOVANJE
5. HR – BAŠ – 3: Đačko sjemenište – Šibenik; 1928. – 1948.: knj. , kut.
F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE
6. HR – BAŠ - 4: Zaklada Đačkog sjemeništa – Šibenik; 1926.: kut.1; 0,1 d/m.
I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA
7. HR – BAŠ – 5: Javna dobrotvornost; 1929.: kut. 1; 0,1 d/m.
8. HR – BAŠ – 6: Pripomoćna zadruga dalmatinska; .: kut. 1; 0,1 d/m.
9. HR – BAŠ – 7: Bratovština sv. Duha – Šibenik; kut. 2;0,2 d/m.
10. HR – BAŠ - 8: Bratovština sv. Krševana – Šibenik; 1526. - 1859.: kut. 1; 0,1 d/m.
11. HR – BAŠ – 9: Bratovština Nove crkve – Šibenik; 1433. – 1978.: kut. 17; 2,5 d/m.
J. VJERSKE USTANOVE
12. HR – BAŠ – 10: Šibenska biskupija
13. HR – BAŠ – 10/1: Biskupska kurija Šibenik; 1402. – 2003.: knj. 69, kut. 781; 82,4 d/m
14. HR – BAŠ – 10/2: Kanonske vizitacije; 1589. / 1972.: kut. 15; 1,5 d/m.
15. HR – BAŠ – 10/3: Bule i diplome; 1604. / 1929.: kut. 1; 0,1 d/m.
16. HR – BAŠ – 10/4: Ženidbeni spisi;
17. HR – BAŠ – 10/5: Oporuke biskupa i svećenika; 1710. / 1904.: kut. 1.; 0,1 d/m.
18. HR – BAŠ – 10/6: Nadarbine Šibenske biskupije; 1760. / 1906.: kut. 3; 0,3 d/m.
19. HR – BAŠ - 10/7: Biskupska menza Šibenik; 1742. / 1937.: knj. 2, kut. 2; 0,3 d/m.
20. HR – BAŠ – 10/8: Ad limina šibenskih biskupa; 1592. / 1802.: kut. 1; 0,1 d/m.
21. HR – BAŠ – 10/9: Kandidati za Svete redove; 1957. / 1994.: kut. 1; 0,1 d/m.
22. HR – BAŠ – 10/10: Župnički ispiti; 1861. / 1967.: kut. 3; 0,3 d/m.
23. HR – BAŠ – 10/11: Pastoralne konferencije; 1952. / 1965.: kut. 1; 0,1 d/m.
24. HR – BAŠ – 10/12: Župna crkovinarstva; : kut. 10; 1 d/m.
25. HR – BAŠ – 10/13: Agrarne prijave;1881. / 1941.: kut. 1; 0,1 d/m.
26. HR – BAŠ – 10/14: Nacionalizirana imovina; 1952. / 1991.: kut 1; 0,1 d/m.
27. HR – BAŠ – 10/15: Benediktinski samostan sv. Luce, Šibenik; 1881. / 1913.: kut. 1; 0,1 d/m.
28. HR – BAŠ – 10/16: Groblje sv. Ane, Šibenik; 1692. – 1818.: knj. 4; 0,2 d/m.
29. HR – BAŠ – 10/17: Glagoljski rukopisi Biskupske kurije; 1663. / 1735.:kut. 1; 0,1 d/m.
30. HR – BAŠ – 10/18: Razni spisi, 1601. / 1948., kut. 88; 8,8 d/m.
31. HR – BAŠ – 11: Skradinska biskupija
32. HR- BAŠ – 11/1: Biskupska kurijaSkradin; 1704. – 1830.: knj. 4, svež.. 76; 3,9 d/m.
33. HR – BAŠ – 12: Trogirska biskupija
34. HR – BAŠ – 12/1: Biskupska kurija (nerazvrstano)
35. HR – BAŠ – 12/2: Kanonske vizitacije (nerazvrstano)
36. HR – BAŠ – 13: Zadarska nadbiskupija
37. HR – BAŠ – 13/1 Glagoljačka liturgija u župama Zad. nadb.; 1900.: kut. 1; 0,1 d/m.
38. HR – BAŠ – 14: Apostolska administratura Jugoslavenskog dijela zadarske nadbiskupije
39. HR- BAŠ – 14/1: Nadbiskupska kurijaŠibenik; 1922. – 1935.: knj. 11, kut. 24; 4,3 d/m; 1936. - 1948. spojeno sa Biskupskom kurijom Šibenik
40. HR – BAŠ – 15: Stolni kaptol sv. Jakova Šibenik; 1101.- 1913.: knj. 74, svež. 37;
41. HR – BAŠ – 16: Dekanati Šibenske biskupije;
42. HR – BAŠ – 17: Dekanati Apostolske Administrature; 1922.-1948.:
43. HR – BAŠ – 18: Župa sv. Jakova Marina; 1700. – 1944.: kut. 18; 1,8 d/m.
44. HR – BAŠ – 19: Župa sv. Jakova Šibenik, kut. 5; 0,5 d/m.
45. HR – BAŠ – 20: Župa sv. Križa Šibenik; 1499. – 1975.: knj. 24, kut. 21; 2,5 d/m.
K. OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI
46. HR – BAŠ – 21: Arnerić, Josip; 1961. – 1986.: kut. 3; 0,3 d/m.
47. HR – BAŠ – 22: Banić, Ćiril; 1951. -1961.: kut. 2; 0,2 d/m.
49. HR – BAŠ – 24: Tavelić, Nikola; 1970.: kut. 2; 0,2 d/m.
L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA
50. HR- BAŠ – 25: Zbirka pergamena; 1267. / 1987.: kom. 127.
51. HR – BAŠ – 26: Zbirka matičnih knjiga;uDržavni arhiv Zadar
52. HR – BAŠ – 27: Zbirka parica matičnih knjiga; 1817. / 2016. : kut. 190; 31,2 d/m.
53. HR – BAŠ – 28: Kartografska zbirka; 1644. / 1895.: kom 19,kut. 1; 0,1 d/m.
54. HR – BAŠ – 29: Zbirka planova i nacrta; 1876.: kut. 1; 0,1 d/m.
55. HR – BAŠ – 30: Zbirka rukopisa; 11. / 18. st.: kom. 28.
56. HR- BAŠ – 31: Zbirka fotografija; 1890. / 1996.: kut. 2; 0,2 d/m.
57. HR – BAŠ – 32: Zbirka grafika; 18. / 19. st.: kut. 1; 0,1 d/m.
58. HR – BAŠ – 33: Zbirka tiskovina; 1676. / 1941.: knj. 16, kom. 112,kut. 4; 0,4 d/m.
59. HR – BAŠ – 32: Zbirka muzikalija;u crkvi sv. Duha Šibenik


KNJIŽNICA

1. HR – BAŠ – 1: Zbirka starih knjiga; 1547. – 1850.: jed. 1165.