Saturday, Nov 25th

Last updateFri, 24 Nov 2017 1pm

Arhiv

BISKUPIJSKI ARHIV ŠIBENIK

 

BISKUPIJSKI ARHIV ŠIBENIK

Kulturno dobro Republike Hrvatske

 KLASA: UP/I-612-06/14-07/08; URBROJ: 565-08/2-14-2; 28. XII. 2012.

I. KONTAKT

Sjedište – adresa: Obala palih omladinaca 1, 22000 ŠIBENIK

Mobitel: 099-258-2820

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voditelj: don Oleg Petrović, mag. hist.

II. DOSTUPNOST I USLUGE

Biskupijski arhiv Šibenik otvoren je za stranke četvrtkom i petkom od 9 do 14 sati, od lipnja do kolovoza  svaki dan od 9 do 14 sati osim subote i nedjelje. Gradivo se koristi u Čitaonici gdje ga treba naručiti dan prije korištenja. Korisnici u Čitaonici mogu snimati spise fotografskim aparatom, te koristiti osobno računalo.

III. ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

1. HR – BAŠ – 1: Mletačka uprava u Dalmaciji 1409. – 1797.

2. HR – BAŠ – 1/1: Javno-pravni spisi Šibenik; 1441. / 1601., kut. 1; 0,1 d/m.

3. HR – BAŠ – 2: Druga austrijska uprava u Dalmaciji 1813. – 1918.

4. HR – BAŠ – 2/1: Biskupijsko školsko nadzorništvo Šibenik; 1839. – 1869.: knj. 1, kut. 21; 2,7 d/m.

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

5. HR – BAŠ – 3: Đačko sjemenište Šibenik; 1923. – 1954.: knj. 37; kut. 7; 1,3 d/m.

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

6. HR – BAŠ – 4: Javna dobrotvornost Šibenik; 1885. / 1944.: knj. 4; kut. 1; 0,2 d/m.

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

7. HR – BAŠ – 5: Pripomoćna zadruga dalmatinska; 1879. / 1891.: knj. 1; kut. 1; 0,1 d/m.

8. HR – BAŠ – 6: Bratovština sv. Duha Šibenik; 1447. / 1909.: knj. 14;  kut. 3; 0,5 d/m.

9. HR – BAŠ – 7: Bratovština sv. Grgura Šibenik; 1444. / 1860.: knj. 15; 0,1 d/m.

10. HR – BAŠ – 8: Bratovština sv. Ivana Šibenik; 1631. / 1956.: knj. 6; kut. 1; 0,2 d/m.

11. HR – BAŠ -  9: Bratovština sv. Krševana Šibenik; 1526. / 1859.: knj. 1; kut. 1; 0,1 d/m.

12. HR – BAŠ – 10: Bratovština Nove crkve Šibenik; 1433. – 1978.: kut. 17; 2,5 d/m.

13. HR – BAŠ – 11: Bratovština Svih Svetih Šibenik; 1632. / 1832.: knj. 2; kut. 1; 0,2 d/m.

J. VJERSKE USTANOVE

14. HR – BAŠ – 12: Šibenska biskupija

15. HR – BAŠ – 12/1: Biskupska kurija; 1402. – 2003.: knj. 69, kut. 781; 82,4 d/m

16. HR – BAŠ – 12/2: Kanonske vizitacije; 1589. / 1980.: kut. 15; 1,5 d/m.

17. HR – BAŠ – 12/3: Svećeničke parnice; 1962. / 1987.: kut. 1; 0,1 d/m.

18. HR – BAŠ – 12/4: Ženidbene parnice; 1656. / 1798.: kut. 1; 0,1 d/m.

19. HR – BAŠ – 12/5: Nadarbine i zaklade; 1404. / 1906.: knj. 17; kut. 4; 1 d/m.

20. HR – BAŠ -  12/6: Biskupska menza; 1669. / 1937.: knj. 8, kut. 2; 0,4 d/m.

21. HR – BAŠ – 12/7: Računski spisi; 1915. / 1994.: knj. 4, kut. 79; 4,5 d/m.

22. HR – BAŠ – 12/8: Ad limina; 1592. / 1802.: kut. 1; 0,1 d/m.

23. HR – BAŠ – 12/9: Kandidati za Svete redove; 1957. / 2003.: kut. 1; 0,1 d/m.

24. HR – BAŠ – 12/10: Župnički ispiti; 1861. / 1967.: kut. 3; 0,3 d/m.

25.HR – BAŠ – 12/11: Pastoralne konferencije; 1952. / 1965.: kut. 1; 0,1 d/m.

26. HR – BAŠ – 12/12: Župna crkovinarstva;1876. / 1921.: knj. 1; kut. 9; 0,9 d/m.

27. HR – BAŠ – 12/13: Agrarne prijave; 1881. / 1941.: kut. 1; 0,1 d/m.

28. HR – BAŠ – 12/14: Nacionalizirana imovina; 1952. / 1991.: kut 1; 0,1 d/m.

29. HR – BAŠ – 12/15: Benediktinski samostan sv. Luce Šibenik; 1881./1913.:kut.1; 0,1 d/m.

30. HR – BAŠ – 12/16: Groblje sv. Ane Šibenik; 1692. – 1818.: knj. 4; 0,2 d/m.

31. HR – BAŠ – 12/17: Razni spisi, 1601. / 1948., kut. 88; 8,8 d/m.

32. HR – BAŠ – 13: Skradinska biskupija

33. HR-  BAŠ – 13/1: Biskupska kurija; 1704. – 1830.: knj. 4, svež. 76; 3,9 d/m.

34. HR – BAŠ – 14: Trogirska biskupija

35. HR – BAŠ – 14/1: Biskupska kurija (nerazvrstano)

36. HR – BAŠ – 14/2: Kanonske vizitacije; 1768. / 1799.: knj. 2, 0,1 d/m.

37. HR – BAŠ – 15: Zadarska nadbiskupija

38. HR – BAŠ – 15/1 Glagoljačka liturgija u župama Zad. nadb.; 1900.: kut. 1; 0,1 d/m.

39. HR – BAŠ – 16: Apostolska administratura Jugoslavenskog dijela zadarske nadbiskupije

40. HR-  BAŠ – 16/1: Nadbiskupska kurija Šibenik; 1922. – 1935.: knj. 11, kut. 24; 4,3 d/m.

41. HR – BAŠ – 16/2: Nadarbine i zaklade: 1922. – 1935.; kut. 1; knj. 4; 0,2 d/m.

42. HR – BAŠ – 17: Stolni kaptol sv. Jakova  Šibenik; 1101./1913.: knj. 81, svež. 37; 7,4 d/m.

43. HR – BAŠ – 18: Dekanati Šibenske biskupije; 1922. / 1995.; knj. 1; kut. 9; 0,9 d/m.

44. HR – BAŠ – 19: Dekanati Apostolske Administrature; 1922. / 1948.: kut. 10; 1,1 d/m.

45. HR – BAŠ – 21: Župa sv. Jakova  Marina; 1700. – 1944.: kut. 18; 1,8 d/m.

46. HR – BAŠ – 22: Župa sv. Jakova Šibenik; 1480. / 1989.: knj. 22; kut. 11; 2,1 d/m.

47. HR – BAŠ – 23: Župa sv. Križa Šibenik; 1499. – 1975.: knj. 24, kut. 21; 2,5 d/m.

K. OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

48. HR – BAŠ – 24: Antić, Slavko; 1915. – 1986.: kut. 2; 0,2 d/m.

49. HR – BAŠ – 25: Arnerić, Josip; 1961. – 1986.: knj. 2; kut. 5; 0,5 d/m.

50. HR – BAŠ – 26: Banić, Ćiril; 1951. -1961.: kut. 2; 0,2 d/m.

51. HR – BAŠ – 27: Jadronja, Veljko; 1951. – 1972.: kut. 1; 0,1 d/m.

52. HR – BAŠ – 28: Kurent, Vjekoslav; 1918. – 1989.: kut. 2; 0,2 d/m.

53. HR – BAŠ _ 29: Tabula-Truta, Nikola; 1883. – 1927.: kut. 1; 0,2 d/m.

54. HR – BAŠ – 30: Tavelić, Nikola; 1880. / 1970.: knj. 1; kut. 2; 0,2 d/m.

55. HR – BAŠ – 31: Vukušić, Jure; 1947. / 1992.: kut. 1; 0,1 d/m.

L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOG GRADIVA

56. HR-  BAŠ –  31: Zbirka pergamena; 1267. / 1987.: kom. 133.

57. HR – BAŠ – 32: Zbirka oporuka; 1379. / 1958.: kut 2; 0,2 d/m.

58. HR – BAŠ – 33: Zbirka bula i diploma; 1601. / 1929.. kom. 177, kut. 2, 0,2 d/m. 

59. HR – BAŠ – 34: Zbirka matičnih knjiga; u Državni arhiv Zadar; Državni arhiv Šibenik

60. HR – BAŠ – 35: Zbirka parica matičnih knjiga; 1817. / 2016.: kut. 190; 31,2 d/m.

61. HR – BAŠ – 36: Kartografska zbirka; 1640. / 1895.: kom. 46, kut. 1; 0,1 d/m.

62. HR – BAŠ – 37: Zbirka planova i nacrta; 1865. / 1966.: kut. 2; 0,2 d/m.

63. HR – BAŠ – 38: Zbirka rukopisa;  11. / 19. st.: kom. 86; kut 5; 1,2 d/m.

64. HR – BAŠ – 39: Zbirka crteža; 1635. / 1718.: kom. 4; kut. 1; 0,1 d/m.

65. HR-  BAŠ –  40: Zbirka fotografija; 1880. / 1996.: kut. 2; 0,2 d/m.

65. HR – BAŠ – 41: Zbirka grafika; 16. / 19. st.: kut. 1; 0,1 d/m.

67. HR – BAŠ – 42: Zbirka tiskovina; 1560. / 1941.: knj. 19, kom. 146, kut. 4; 0,4 d/m.

68. HR – BAŠ – 43: Zbirka muzikalija;  

IV. KNJIŽNIČNE ZBIRKE

1. HR – BAŠ – 1: Zbirka starih i rijetkih knjiga; 1547. – 1850.: jed. 1165.