Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića

Saturday, Jan 19th

Last updateSat, 19 Jan 2019 10pm

Ražinski dekanat

Blizna

Sv. Ante Padovanski

Župni ured sv. Ante
21 228 Blizna Donja

Tel.: 021/897-222

Župnik: Fra Ferdo Jukić


Župa Blizina je u općini Marini Splitsko-dalmatinske županije, smještena na jugoistočnim padinama planine Boraja. Selo Blizna spominje se prvi put 1251. godne. Pripadalo je Trogiru, a kasnije splitskoj plemićkoj obitelji Papalić i potom trogirskoj Kvarko. O mjesto su se dugo vremena otimali Trogir  i Šibenik. Prema nekim autorima u selu Mitlu bilo je g. 1298.-1560. sjedište župe kojoj su pripadala sela Kruševo i Boraja. Nakon ratova za oslobođenje od Turaka, utemeljena je 1687. župa u Blizni. Budući da su franjevci sinjskog samostana, koji su i doveli novo stanovništvo u te krajeve, od XVIII. st. posluživali župu, ona je pravno i pripojena sinjskom samostanu. Obje su župe bile do 1830. god. pod Trogirskom a od tada Šibenskom biskupijom. Mitlo je tada pripalo Blizni. God. 1968.  župa je pripala splitskom samostanu.

Župa obuhvaća sela: Gornja i Donja Blizna, Rastovac-Ugrinci, Vinovac i Mitlo.

Župna crkva sv. Ante Padovanskag jednostavna je pravokutna građevina, izgrađena od betona  g. 1965. prema nacrtu arhitekta Ante Barača.  Obnavljana je g. 1989. i 1996. Uz nju je zvonik. God. 1985. postavljena su nova zvona. U crkvi je kip sv. Ante i Blažene Djevice Marije (tirolski rad).

Nešto dalje između župne kuće i župne crkve izgrađena je g. 1850. kapela sv. Ante Padovanskoga. Ima mali zvonik na preslicu s jednim zvonom. U kapeli je drveni oltar sa Svečevim kipom.

Crkva sv. Marije spominje se u trogirskim bilježničkim spisima 1300. godine. Potječe iz IX. stoljeća. Zidovi su joj bili poduprti zaobljenim kontraforima što je obilježje kraljevskih crkava. Kasnije je, u vrijeme tatarskih i turskih provala, srušena pa je na njezinim ostacima izgrađena druga s polukružnom apsidom. Na njezinu je pročelju ugrađen kamen s prethodne crkve sa starohrvatskim pleterom i ulomak tegurija sa slovima “MAR(ia)”.

U blizini te crkve započela se g. 1745. graditi današnja, ali je do 1757. god. bila podignuta samo apsida. Nacrt je izradio Ivan Krstitelj Nutrizio iz Trogira a radove, između ostalih, vodio je Ivan Raguseo-Macanović a nakon njegove smrti sin mu Ignacije. Glavni dobročinitelj crkve bio je M. Pletković koji je želio podići i velebni zvonik.

Crkva je jednostavna. Iznad vrata je 8-latična kamena rozeta a pročelje završava zvonikom na preslicu s dva zvona. Pobočni zidovi su otvoreni trostrukim prozorima. Glavni oltar je drveni, podignut 1859. godine. Na njemu je slika Bezgrješnog Začeća Marijina koju je naslikao Antonio da Treviso. U crkvi su još sa strane oltara slike sv. Petra i Pavla na drvu, a ispod na platnu novije slike Srca Isusova i Marijina. Uz trijumfalni luk su drveni oltari sv. Stjepana i sv. Marka s drvenim kipovima (tirolski rad). U lađi su drveni oltari sv. Blaža i Gospe od Loreta, napravljeni g. 1900. (tirolski rad). Na zidu je slika Kamenovanje sv. Stjepana, domaći priprost rad. Crkva ima staro drveno raspelo. Obnavljana je  više puta,  posljednji put 2000. godine kada je stavljen novi krov i oko nje uređen pločnik. God. 2006. elektrificirana su zvona.

Oko crkve je groblje u kojem ima stećaka i starih nadgrobnih ploča, a g. 2000. je otkrivena nekropola iz starohrvatskog doba. Izvršena je eshumacija 68 grobova, a kosti pokojnika su poslane na antropološku analizu u Zagreb.

Crkva Gospe od Zdravlja u Rastovcu-Ugrinima, (nazvana i “Gospa od plaće” ili “Gospa od Milosti”) izgrađena je g. 1861. sa zvonikom na preslicu s jednim zvonom. Na oltaru se nalazi slika Gospe s Djetetom  i dvama robovima. God. 2002. crkva je temeljito obnovljena.

Kod crkve je novije groblje.

Crkva sv. Mihovila Arhanđela u Mitlu, gdje je bilo sjedište župe od 1298. do 1560., kad se pred turskim napadom stanovništvo raselilo, izgrađena je 1406. godine. Za nju je 1726. god. trogirski biskup Antun Kačić zabilježio da je ruševna i da je oltarska slika napola razdrta. Crkva je obnavljana 1806.,  1961., 1975. te konačno 1985. godine. U prigodi 600. obljetnice crkve (2006.) napravljen je novi put do crkve i uređeno veliko parkiralište.  

Na pročelju su oko vrata dva prozorčića a iznad mala luneta te prozorčić u obliku križa. Na vrhu je preslica, podignuta g. 1910. Crkva je dobila sa strane dodatak. Svod od sedre je gotički prelomljen. Na trijumfalnom luku je gotička kamena kustodija a uz vrata nešto manja. U nišama su kipovi sv. Mihovila i Srca Isusova (tirolski rad). U crkvi je slika na platnu sv. Mihovila i bl. Ivana Trogirskoga, koji drži maketu Trogira. Sliku je obnovio fra B. Buljević.

Oko crkve je groblje sa stećcima.

U župi su kapelice, u Blizini na dva mjesta: Počivala i Lokve i jedna u Mitlu.

Stara župna kuća je bila g. 1943. zapaljena ali su je nakon Drugoga svjetskog rata jugoslavenske vlasti oduzele, obnovile i pretvorile neko vrijeme u osnovnu školu. God. 2001., sudskim  rješenjem Županijskog suda u Splitu, aktom denacionalizacije, kuća je vraćena u ruševnom stanju. Župnik se nakon rata, g. 1964., nastanio u prizemnicu koja je g. 1977. podignuta na jedan kat.

Boraja

GOSPA OD RUŽARIJA

Župni ured Boraja
22206 Boraja

Telefon: 022/ 214-418; 566-581

Župnik: don Joso Pavić

Danilo

danilo

SV. DANIJEL PROROK

Župni Ured Danilo
222 05 PERKOVIĆ

tel. 022/779 581

Župnik: Fra Krešimir Mikelić


Župa Danilo pripada Gradu Šibeniku u Šibensko-kninskoj županiji. Selo Danilo je bilo naseljeno još u prethistoriji. U njemu se nalazilo ilirsko naselje Rider gdje je bilo središte neolitske tzv. Danilske kulture koja se širila do Smiljčića u Kotarima,  Biskupije kod Knina, do Sinja i Bosne. Današnja župna crkva je sagrađena na rimskim ruševinama. Nedaleko od crkve vide se ostatci starokršćanske bazilike iz V. stoljeća. Selo je kasnije dobilo ime vjerojatno po crkvi svetoga Danijela. Župa se spominje 1298. godine.

U XV. st. taj su kraj pustošile turske čete u svojim prodorima prema Šibeniku. Pred njima je narod  bježao u Krapanj, Mandalinu i Zlarin. Nakon oslobođenja od Turaka pastoralnu brigu za taj kraj preuzeli su franjevci iz samostana sv. Lovre u Šibeniku koji su i doveli narod iz unutrašnjosti. Tada je Biranj pripadao župi Varoš u Šibeniku, Danilo Mandalini, a Mravnica Ljubitovici.

Tek g. 1956. ustanovljena je samostalna župa Danilo kojoj su pripala sela Biranj, Kraljice i Slivno. Mravnice danas pripadaju župi Primorski Dolac, a Perkovići pripadaju župi sv. Danijela.

Župna crkva sv. Danijela bila je od starine pod patronatom šibenske obitelji Šimunić. Od g. 1438. spominje se bratovština koja se brinula za crkvu. Prema jednom nacrtu u Muzeju grada Šibenika iz 1562. god., crkva je imala veliki zvonik na pročelju. Ta je crkva g. 1566. porušena ali je u XVII. st. zasigurno obnovljena.Kasnije je više puta obnavljana. Na pročelju crkve uz vrata su dva prozora, a iznad prozora 8-latična rozeta te preslica  s dva zvona, g. 2005. elekrificirana.

Crkva je pravokutna s apsidom u kojoj je glavni mramorni oltar i na njemu slika svetog Danijela, koju je restaurirao fra B. Buljević. U lađi je drveni izrezbareni i pozlaćeni Gospin oltar. Na zidu je staro drveno raspelo. God. 2005. u crkvi je postavljen novi kameni mramorni pod i kor od željezne konstrukcije obložene drvetom.

Oko crkve je groblje. Izvan groblja je, pored puta, stećak s ukrasnim mačem.

Crkva sv. Jure mučenika u Birnju nalazi se na uzvisini.  Ima staru presvođenu apsidu. Ona je ostatak stare crkve koju su oko 1433. god. podigle neke šibenske obitelji. Današnja crkva je vjerojatno iz XVIII. stoljeća. Produžena je i popravljana 1887. i 1904. godine. Godine 1936. podignuta je preslica s dva zvona. Na oltaru je slika Bogorodice s Djetetom i sv. Jeronimom i još nekim svecem biskupom, barok. God. 2004. nabavljena je nova slika Gospe od sedam žalosti. Zvonik je g. 2005. temeljito obnovljen i zvona elektrificirana.

Oko crkve su stećci s ukrasima.

Crkva sv. Petra u Birnju bila je prvotno izgrađena 1409. godine.  Od nje se sačuvala samo apsida. Produžena je g. 1744., ponovno  obnovljena 1904. godine. Na pročelju crkve su dva prozorčića a iznad vrata natpis o obnovi i okrugli prozorčić. Crkva ima zvonik na preslicu podignut 1887. godine. Glavni oltar je drveni i izrezbaren s oltarnom slikom sv. Petra i Pavla (domaći umjetnik S. M. Spica).

Oko crkve je groblje. U njemu su, po nekima, ostatci starokršćanske bazilike.  God. 2006. crkva je obnovljena.

Crkva sv. Ante u Kraljicama podignuta je 1920.-22. godine. To je pačetvorina s pravokutnom apsidom. Na  pročelju je, uz dva prozorčića, iznad vrata kamena 8-latična rozeta a na vrhu betonski zvonik na preslicu. Glavni oltar je kameni i na njemu stari kip sv. Ante. Uz trijumfalni luk je kip sv. Nikole putnika. Krov crkve je popravljen 1973. godine. Zvona su elektrificirana 2005. godine.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Slivnu je posvećena  1428. godine. Srušena je g. 1900. i g. 1901. izgrađena dvostruko veća. Glavni mramorni oltar podignut je 1910. godine. Na njemu je drveni kip sv. Ivana Krstitelja a sa strane na oltaru su kameni kipovi sv. Roka i sv. Ante. U lađi je kameni oltar Gospe od Zdravlja. U crkvi je slika Gospe sa svetim Ivanom i svetim Rokom na drvetu, domaći rad, restaurirana 2005. godine.

Stara župna kuća je izgrađena 1858. god., a obnovljena 1894. i 1904. U Drugom svjetskom ratu kuća je zapaljena. Obnovljena je 1959. godine. God. 1978.-79. stara je kuća pretvorena u kapelu a uz nju je  Provincija Presvetog Otkupitelja dala izgraditi  novu kuću za župnika.

Iz župe su 3 redovnice.

U župi je jedna područna škola.

Župa dva puta godišnje izdaje župni list „Rider¨“.

Župa pripada Ražinskom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 398 obitelji i 1114 duša (g. 1939.: 2581 + 2 vjernika, g. 1965.: 429 obitelji, 2158 vjernika, g. 1978.: 429 obitelji, 1446 vjernika).

Bristivica

bristivica0

SV. IVAN KRSTITELJ

Župni ured Bristivica
21228 BLIZNA DONJA

tel.: 021/898-030

Župnik: Fra Miroslav Bustruc


Bristivica, smještena na južnim padinama Vilaje u srednjoj Dalmaciji, pripada općini Seget Donji u Spilitsko-dalmatinskoj županiji. Bristivica se pod nazivom Bristica spominje još u XIII. stoljeću. Zbog sela vodile su se borbe između Trogirana i Šibenčana. Pod turskim udarcima kraj je opustošio. Poznato je da su i muslimani htjeli g. 1578. podići u Bristivici tvrđavu ali su odustali i selo ustupili Trogiru. Seobom naroda pod vodstvom ramskih franjevaca od 1687. do 1723. god. kraj je ponovno oživio.

Župu su posluživali franjevci sinjskog samostana kojemu je pripadala a od g. 1968. je priključena samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu. Do g. 1828. župa je pripadala Trogirskoj a od tada Šibenskoj biskupiji. Župnik poslužuje i crkvu u Prapatnici (v. Prgomet-Labin).

Današnja župna crkva sv. Ivana Krstitelja podignuta je g. 1911. na temeljima stare koja je izgorjela 1901. godine. Na njezinu je mjestu bila starija crkva iz g. 1372. god., koja je bila u upotrebi još u XVIII. stoljeću, na čijim je  temeljima g. 1802. podignuta  veća, koja je izgorjela 1901. godine. Današnja crkva je jednobrodna građevina s istaknutim nadvratnikom, okruglim prozorom na pročelju, a na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona.

Glavni oltar je od drveta i na njemu je slika sv. Ivana Krstitelja. Lađa je proširena s dvije kapele: sv. Jurja i Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije. U njima su kipovi sv. Ivana Krstitelja i Blažene Djevice Marije (tirolski rad). Crkva je obnavljana u više navrata, a temeljito 1994. god.,  a isto tako glavni oltar i kipovi 2000. godine.

Oko crkve je groblje. Uza nj je god. 1995. bivša župna kuća preuređena u mrtvačnicu.

U župi je kapelica sv. Ante uz glavnu cestu i Srca Isusova na Megdanu. Nakon Domovinskoga rata na brdu Gradina podignut je veliki križ od 4,5 m visine.Na raskršću koje s ceste Blizina – Bristivica vodi prema župnoj kući podignut je 1995. križ u spomen palim braniteljima i kip BDM.

Današnja je župna kuća izgrađena g. 1888. i uza nju kapela sv. Roka s preslicom i jednim zvonom,  a stara župna kuća kod župne crkve pretvorena je u mrtvačnicu. God. 1961./62. popravljena je kuća, a godinu dana kasnije i kapela, g. 11995./06. i kuća i kapela temeljito su obnovljene.

Crkvene matice iz g. 1722.  nestale su tijekom ili nakon Drugoga svjetskog rata.

Na području župe djeluje jedna područna škola.

Iz župe je jedan  svećenik redovnik, jedan svečano zavjetovani bogoslov i jedna redovnica.

Župa pripada Šibenskom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI:. 130 obitelji, 500 vjernika (g. 1939.: 885 + 69 vjernika, 1965.: 166 obitelji, 852 vjernika, g. 1979. 138 obitelji, 794 vjernika).

Jadrtovac

SVETA MARGARITA

Župni ured Jadrtovac
Grebaštica Donja bb
22000 Šibenik

Telefon: 022/ 577-684


Župnik: don Roko Glasnović

More Articles ...