Friday, Mar 24th

Last updateTue, 21 Mar 2017 8am

korizma poruka papa

Vodički dekanat

Kaprije

SVETI PETAR I PAVAO

Župni ured Kaprije
22235 Kaprije

Telefon: (022) 442-946

Župnik: don Dražan Bagić